HORECA

HORECA

Dehidrirani peršin list

Peršin je dvogodišnja biljka tamnozelenih rasperjanih listovakarakterističnog mirisa. Zeleni dijelovi peršina sadrže eterično ulje, a upotrebljavaju se kao začin. Peršin se može vidjeti svugdje u svijetu. Peršin se većinom koristi kao začin za poboljšavanje okusa jela (posebno za juhe) te kao dekoracija za jelo.

Cijena:4,00

Količina